Hội thảo “Chuyển đổi số trong giáo dục và lễ ký kết hợp tác”

Hoi-thao-chuyen-doi-so-trong-giao-duc

Chiều 18.12.2020, tại hội trường Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM. Diễn ra hội thảo " chuyển đổi số trong giáo dục và lễ ký kết hợp tác"

Đọc thêm

Thông cáo báo chí hội thảo: “Chuyển đổi số trong giáo dục” và lễ ký kết hợp tác

Chuyen-doi-so-trong-giao-duc

Hội thảo "Chuyển đổi số trong giáo dục và lễ ký kết hợp tác Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM và Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục

Đọc thêm