Lễ ký kết hợp tác chuyển đổi số đào tạo với Đại học Gia Định

ky-ket-hop-tac-chuyen-doi-so-giao-duc-vnudc-gdu-02

Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM (VNU.DC) thuộc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) đã tiến hành ký kết hợp tác với Trường Đại học Gia Định (GDU): chuyển đổi ...

Đọc thêm

Hội thảo “Chuyển đổi số trong giáo dục và lễ ký kết hợp tác”

Hoi-thao-chuyen-doi-so-trong-giao-duc

Chiều 18.12.2020, tại hội trường Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM. Diễn ra hội thảo " chuyển đổi số trong giáo dục và lễ ký kết hợp tác"

Đọc thêm

Thông cáo báo chí hội thảo: “Chuyển đổi số trong giáo dục” và lễ ký kết hợp tác

Chuyen-doi-so-trong-giao-duc

Hội thảo "Chuyển đổi số trong giáo dục và lễ ký kết hợp tác Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM và Trung tâm Thông tin và chương trình giáo dục

Đọc thêm