Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM tuyển dụng vị trí kỹ sư công nghệ IoT, thực tập sinh chuyên ngành IoT

tuyen-dung-ky-su-phan-mem-IoT

Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM tuyển dụng vị trí kỹ sư công nghệ IoT, thực tập sinh chuyên ngành IoT 1. Tên vị trí: Tuyển dụng kỹ sư Công nghệ ...

Đọc thêm

Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM tuyển dụng vị trí kỹ sư hệ thống công nghệ thông tin

Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM tuyển dụng vị trí kỹ sư hệ thống công nghệ thông tin 1.  Tên vị trí: Kỹ sư hệ thống Công nghệ thông tin – ...

Đọc thêm