Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM (VNU.DC) hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc TP.HCM công cụ họp trực tuyến VNU Meet trên nền tảng VNU.DC – Tesse

Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG – HCM (ITP) thông qua Trung tâm Dữ liệu ĐHQG-HCM (VNU.DC) hân hạnh tài trợ công cụ họp trực tuyến VNU Meet trên nền ...

Đọc thêm

Buổi làm việc với ĐH An Giang ĐHQG-HCM

buoi-lam-viec-voi-dai-hoc-An-Giang-DHQG-HCM

Ngày 04.06.2020, đoàn Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) đã có buổi làm việc với ĐH An Giang ĐHQG-HCM. Đứng dầu đoàn là Ông Trương Minh Huy Vũ – ...

Đọc thêm