Ngày 2 tháng 7 năm 2020 , FIT-TDC đã đến và trao đổi hợp tác với Trung tâm Dữ liệu Đại Học Quốc Gia TP.HCM (VNU.DC).

FIT-TDC trao đổi, thảo luận với đại diện trung tâm tâm dữ liệu Đại Học Quốc Gia Tp.HCM


FIT-TDC trao đổi, thảo luận với đại diện trung tâm tâm dữ liệu Đại Học Quốc Gia Tp.HCM

FIT-TDC tham quan hệ thống server tại trung tâm tâm dữ liệu Đại Học Quốc Gia Tp.HCM

Sự kiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *